سوال کنکور برره ای ها : 
دو طفلان مسلم چند نفر بودند و نام پدر آنها چه بود ؟
 
یه روز یه برره ایه  می ره رستوران می پرسه : بندری دارید ؟
آقاهه می گه : آره 
می گه : بذار صداشو هم زیاد کن
 
می دونین تو برره به آسانسور چی می گن ؟ 
.
.
تاکسی دیواری
 
یه دکتری رفته بوده برره و بهشون اصول بهداشت و نظافت رو یاد می داده. 
اتفاقأ همون موقع یه گربه ای داشته بدنشو می لیسیده و خودشو تمیز می کرده. 
جناب دکتر وسط سخنرانی می گه : مثلأ نگاه کنید، حتی این گربه که حیوونه و عقلش نمی رسه هم داره خودشو تمیز می کنه. 
یهو یکی از برره ای ها از وسط جمع بلند می شه می گه : آقای دکتر، نه فکرکنی عقلمان نمی رسد ها، زبانمان نمی رسد.
 
به برره ایه می گن : یه بازیکن بگو که یک درجه از مارادنا بالاتر باشه ؟ 
می گه : ماراسه نا !!!!!!!!!!!
 
برره ایه کنکور داشته می ره سر جلسه ، سوالها رو که پخش می کنند، اول یک پنج دقیقه‌ای مبهوت به سؤالا خیره می شه !!!
بعد یک بیست پنج تومنی از جیبش درمیاره شروع می کنه تند تند شیر یا خط کردن و پاسخ نامه رو پر کردن .
بعد 40-50 دقیقه آقاهه ممتحنه می بینه برره ایه خیس عرق شده !!! هی داره یک سکه رو می ندازه بالا ، زیر لب فحش می ده .
می ره جلو می پرسه : داری چیکار می کنی ؟
می گه : همه سوالا رو جواب دادم، دارم جوابامو چک می کنم
 
تفکر عمیق برره ای ! 
اگرادیسون نبود بایددرتاریکی تلویزیون نگاه می کردیم .
 
معلم برره ایه سر کلاس درس به شاگرداش می گه : هر کس خنگه از جاش بلند شه و بایسته !
یهو یه شاگرده بلند می شه می گه : آقا به خدا ما خنگ نیستیم فقط خواستیم شما تنها نباشید
 
به برره ایه می گن : اذون بگو 
می گه : همه چیز با یک نگاه شروع شد ...
 
برره ایه میره دستشوئی زنونه می گیرنش می گن : مگه کوری نمیبینی زنونست ؟ 
می گه : من چکار کنم اینجا نوشته : زنا، نه !  اونطرف هم نوشته : مردا، نه !
 
یه برره ایه می ره پیک نیک زنش می گه :  بشینم زیر اون درخت خوبه . 
می گه : نه همین وسط جاده پتو بنداز امن تره .!! 
زنش می گه : اینجا ماشین می زنه بهمون ! 
خلاصه بعد از کلی جر و بحث می ندازن وسط جاده ، بعد می بینن یه کامیون داره میاد طرفشون هر چی بوق می زنه اونا از جاشون تکان نمی خورن کامیونه هم فرمونو می پیچونه می ره تو درخت.
برره ایه به زنش می گه : اگه زیر درخت بودیم الان مرده بودیم ها !!!
 
برره ایه می ره طواف کعبه ، جو می گیرتش می زنه تو سرش و داد می زنه " وای خدا کشته شد"
 
برره ایه رفته بوده تئاتر، دوستش ازش می پرسه : چطور بود ؟
برره ایه می گه : خوب بود ، ولی آخرش رو نفهمیدم چی شد. 
قست اول که تموم شد یک پلاکارد نشون دادن که نوشته بود : “ پرده دوم ، دو سال بعد ”
من دیگه حوصله نداشتم دو سال صبر کنم اومدم بیرون !
 
به  برره ایه می گن : چرا در خونت نوشتی WC ؟
می گه : این مخفف welcome هست !
 
برره ایه می ره نماز جمعه می بینه دارن هی شعار برعلیه امریکا می دن جو می گیرتش می ره میکروفن رو می گیره می گه : خواهرا بیزحمت هفته دیگه نیاین می خوایم فحش ناموس بدیم

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۳:٢٢ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۱٢/۱٠