-- یه برره ای به دوست دخترش میگه اسمت چیه؟
**دختره میگه مستانه
-- مستانه یعنی چی؟
** یعنی شراب ناب..... اسم تو چیه؟
-- جاسم
** جاسم یعنی چی؟
-- یعنی عرق سگی

یه برره ای یه چک سفید امضا پیدا میکنه...
با خودش فکر میکنه.. میگه خوب یه مبلغ زیاد مینویسم و پولش میکنم..
وقتی میره بانک تا چک رو نشون میده میگیرنش.....
آخه نوشته بوده "" خدا تومان ""

برره ای ها یک نفر رو برای مجازات به اتاق گاز محکوم میکنن.
وقتی میبرنش توی اتاق میبینه که اتاق سقف نداره. میزنه زیر خنده..
برره ای ها میگن : می خندی؟؟؟ حالا وقتی اولین کپسول گاز خورد توی سرت، میفهمی....

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۳:۳٢ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۱٢/۱٠