تفاوت در موفقیت !
آیا می دانید که تفاوت پیر دختر با پیر پسر چیست؟
اولی موفق نشده ازدواج کنه ولی دومی موفق شده ازدواج نکنه!

تست کنکور
کدام نقطه هنوز واحدی از دانشگاه آزاد احداث نشده است؟
الف)فلات تبت ب)کوههای کلیمانجارو ج)جزایر گالاپاگوس د)قطب جنوب و حومه

چاپخانه نوبر
چاپ عکس بر روی سنگ قبر
چهار رنگ
قابل شستشو

فرشته نگهبان
مرد داشت در خیابان حرکت می کرد که ناگهان صدایی از پشت گفت:
- اگر یک قدم دیگه جلو بری کشته می شی .
مرد ایستاد و در همان لجظه اجری از بالا افتاد جلوی پاش.مرد نفس راحتی کشید و با تعجب دوروبرشو نگاه کرد اما کسی رو ندید .بهر حال نجات پیدا کرده بود . به راهش ادامه داد .به محض اینکه می خواست از خیابان رد بشه باز همان صدا گفت :
- ایست
مرد ایستاد و در همان لحظه ماشینی با سرعت عجیبی از جلویش رد شد .بازم نجات پیدا کرد .مرد پرسید تو کی هستی و صدا جواب داد من فرشته نگهبان تو هستم . مرد فکری کرد و گفت :
-پس اون موقعی که من داشتم ازدواج می کردم تو چه گوری بودی ؟


خبر بد
پزشکی به بیمارش گفت؛ متاسفانه دو خبر بد برایت دارم. اول این که بیشتر از 24 ساعت دیگر زنده نیستی و خبر دوم آن که، دیروز یادم رفت این خبر را بهت بگم!

نامگذاری مدرن
یکی اسم بچه اش را می ذاره "اس ام اس". ازش می پرسن: چرا این اسم را گذاشتی رو این طفل معصوم؟ میگه : هر چی باشه از"پیام" که باکلاس تره

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۱:٥٧ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۳/٢٥