گرگه میره خونه شنگول و منگول میگه منم منم مادر.تو..ن، شنگول میگه اگه راست میگی بگو ما خوشه چندیم؟

* * * * * * * * * * * * *

یک سوال به سوال های اول قبر اضافه شد :

در کدام خوشه عدالت قرار داشتی !؟


* * * * * * * * * * * * *

جمله جدید برای سر سفره عقد : عروس رفته خوشه بچینه!!!


* * * * * * * * * * * * *

پزشکان اصطلاحاتی دارند
که ما نمی فهمیم


ما درد هایی داریم که آنها نمی فهمند


نفهمی بد دردی است


خوش به حال دامپزشکان

* * * * * * * * * * * * *

تا حالا شده فک کنی که اگه

عمر نوح

صبر ایوب

خشم بروسلی

هیکل آرنولد

مغز انیشتین

جذبه ی هیتلر

پول بیل گیتس

دعای خیر جدید :

الهی خوشه یکی بشی

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

غضنفر میره خواستگاری بهش میگن چیکاره ای؟میگه والله بیکارم ولی تو خوشه یک جادارم


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

تاحالا یه هندونه که از عقب نیسان بخوره کف خیابون رو دیدی؟اونجوری تیکه پارتم

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

میدونی بهترین واحد پول دنیا چیه ؟تومنچون همتو توش هستی هم من !


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


ای که در خوشه یک سر میبری
اگاه باش که دنیای منی
بگردم من به دور خوشه تو
که در ایران تک است اون خوشه تو !

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

متلک جدید :خوشه تو بخورم متلک روز:

.
.
.
خوشگله خوشه چندی ؟فــــحش روز:
.
.
.
مرتیکه ی بی خوشه

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

گرگه میره خونه شنگول و منگول میگه منم منم مادر.تو..نم، شنگول میگه اگه راست میگی بگو ما خوشه چندیم؟

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

یک سوال به سوال های اول قبر اضافه شد :

در کدام خوشه عدالت قرار داشتی !؟


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

جمله جدید برای سر سفره عقد : عروس رفته خوشه بچینه!!!

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٢:۱۳ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۳/٢٥