عمری با غم عشقت نشستم
به تو پیوستم و از خود گسستم
ولیکن سرنوشتم این سه حرف بود
تو را دیدم ، پرستیدم ، شکستم
 
 
 
 
 
 
ما هرچی تلخی بود امتحان کردیم ولی دیدیم هیچ چیزی تلختر از ندیدنت نیست
 
 
 
 
 
 
تحملی که داده بودی داره تموم میشه
مگه نگفتی همه جا مال منی تا همیشه
دلم داره شور میزنه ، این دل رو بی خبر نذار
تورو خدا با خوبی هات روی هیچ دلی اثر نذار
 
 
 
 
 
 
چنان زد آتشم با بی وفایی که بیزارم دگر از آشنایی
بر او دل بستم و شد خصم جانم ، روا بر من نبود این ناروایی
 
 
 
 
 
 
کاش یارب آشناییها نبود
یا به دنبالش جدایی ها نبود
یا که او با من نمی شد آشنا
یا که او از من نمی کردی جدا
 
 
 
 
 
 
نارفیقان را ببین خنجر به دست / دی کمین بنشسته با نام رفاقت
 
 
 
 
 
 
تو میگی بدون من دنیا برات زندون تنگه / من میگم بگو عزیزم ، تو دروغات هم قشنگه
 
 
 
 
 
 
شمع می سوزد و پروانه به دورش نگران ، ما که می سوزیم و پروانه نداریم چه کنیم .
 

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٢:٠٦ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۱۱/۱٧