متلک جدید :خوشه تو بخورم

متلک روز:

.
.
.
خوشگله خوشه چندی ؟

فــــحش روز:
.
.
.
 مرتیکه ی بی خوشه

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٢:۱٢ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۱۱/۱٧