خانم به مسافرت رفته بود . به شوهرش تلگراف کرد که:به مهمانخانه دار مقروضم پنج هزار تومان بفرست. شوهر به شوخی جواب داد: پول نیست در عوض صد بوسه تلگرافی فرستادم. زن مجدا نوشت:متشکرم بوسه ها را به جای پول به مدیر مهمانخانه دادم .قبول کرد.

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٥:۱٥ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۱٢/٢۳