شاعری که درحضوربهلول به یاوه سرایی مشغول بود ، گفت: می خواهم اشعارم رابه دروازه های شهرآویزان کنم . بهلول در جواب گفت: کسی چه می داند که این اشعار را شما سروده اید،مگر اینکه تو راهم با اشعارت به دروازه ها آویزان کنند تا مردم بدانند که این اشعار راشماگفته اید --------------------------------------------------------------------------------

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٥:٢٢ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۱٢/٢۳