هر چن روزگار زنجیر داسه پام
دنگت ها گوشم چما هایده لام
دیوار غمت رمیاسه بانم
انگار بیستون تک داس له شانم
نه مس شراوم نه گیژ و بنگم
ارا دوریگت فره دلتنگم-----------------------
جور آهو ویلان دس صیادم
گریزان له دس باران و بادم
و دوری قسم نچید له یادم
هم خاطرخاتم هم خاک پاتم

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٧:٢٦ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/٢/٢۱