آموزش زبان ترکی در سه ثانیه 1- هرگاه حرف ب ساکن قبل از ر بیاید جای آنها عوض می شود:
کبریت **** کربیت تبریز *** تربیز2- حرف گ در اول کلمه ق و در سایر موقعیتها ج ادا میشود:
گازوئیل *** قازوئیل تگرگ *** تجرج3- گاه حرف ه در آخر کلمه به "ی" و در برخی انواع گویش به صدای او تبدیل میشود:
گوجه فرنگی *** قوجی فرنجی (یا همان گیرمیز بادیمجان)
ماهی تابه *** مایتابو


4- صدای ق به صدای گ و حرف گ در اول کلمه با صدای ق ادا می شود. در برخی موارد ق حذف میشود:
قند *** گند
گلابی *** قلابی
آقای رئیس *** آی رئیس

5- گاه حرف "ی" بعد از حرف با صدای کسره با صدای و تلفظ میشود:
مدیر *** مدور


6- بعد از حروفی که در کلمه با صدای کسره ادا میشوند یک "ی" اضافه میشود:
مثال *** میثال
ابتدا *** ایبتیدا
چراغ *** چیراگ7- حرف ک هیچگاه با صدای ک ادا نشده و بسته به موقعیت حرف در کلمه، موقعیت کلمه در جمله و نوع وضع عصبی گوینده، محل تولد گوینده، وضع آب و هوا و ... با صداهای(ش خ چ ق) ادا شده و گاه اصلا ادا نمی شود:


من به تک تک سوالات شما پاسخ خواهم *** من بی تشتچ سوالات شما پاسخ خواهم داد.
مرتیکه کثافت درست رانندگی کن *** مرتیچه چثافت درست رانندجی قن
سلام آقای دکتر *** سلام آی دتر
زبان بیسیک زبان ***بیسیخ
چکار می کنی؟ *** چخار موقونو ؟


8- معمولا افعال در حالت اول شخص به صورت دوم شخص بیان میشوند.
من با شما نبودم *** من به شما نبودی !


9- ضمیر ملکی متصل دوم شخص به صورت سوم شخص بیان میشود:
حالت خوبه ؟ *** حالش خوبی

وجاخمی چیست؟کلمه ایست که با یه تریلی دوست دارم فارسی برابری میکند!

.خواست بره مکه گفتن باید سرتو کچل کنی.گفت:و علی ار بکم یه نذر شاممیه نهات

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٧:۳۱ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/٢/٢۱