- داماد خَچَل : سن بین 15 تا 19 سال، خام و نپخته، سرد و گرم نچشیده، جسارت بسیار،
حماقت فراوان، زود پشیمون، زود رنج، قربانی عواطف زودگذر یا مبادلات خانوادگی، بچه
اش از خودش بزرگتر !

2- داماد مَچَل : سن بین 19 تا 25 سال، ژیگولی،
دانشجو، سرباز، رفیق باز، وابسته به پول بابائی، بیکار، آینده دار، توی هر دامی که
براش پهن کنن تلپی میفته، کم ظرفیت، یکی میزنه یکی میخوره !

3- داماد هَچَل
: سن بین 25 تا 29 سال، رسیده، حاضر آماده، دارای کار و بار، فارغ التحصیل، با کارت
پایان خدمت، دارای شکست های عشقی
فراوان،بسیار با
تجربه، عصا قورت داده، کمی کج و معوج، پر از قرشمه، به کمتر از زتا جونز و جولی
رضایت نمیده !

4- داماد کَچَل: سن بین 30 تا 40 سال، گرفتار، درگیر، پرکار،
پرخور، همچنان پرشور، نقل و نبات، گوله نمک، فوران احساسات، راضی به رضای خدا،
دنبال زنان بیوه کم سن وسال، مسئولیت پذیر، در پی رفاه خانواده، دارای کار و بار و
خانه!!

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۱:٥٠ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/٩/۳