تو هم خوشگلی
*********

بر چشم بد لعنت
*********

هلاکتم چلو کباب
*********

گشتم نبود ؛ نگرد نیست
*********
 
کوه رنج مادر 
.
سلطان غم پدر
 
کوچولو کجا میری ؟
 
سر بشکند
دست بشکند
پا بشکند 
.
.
.
.
دل نشکند
 
کوه رنج مادر
.
.
.

سلطان غم پدر
 
خواهی که جهان در کف اقبال تو باشد
خواهان کسی باش که خواهان تو باشد
 
عشق تو مرا چو سوزنی زرین کرد
هرکس که مرا دید تورا نفرین کرد
 

خوشگلی بانمکی یک رخ زیبا داری
بی جهت نیست که در کنج دلم جا داری

 
تو که بی وفا نبودی دیوونه ی  روانی ِ  بی شعور
 
در بیابانها اگر صد سال سرگردان شوم
به از انکه در وطن محتاج نامردان شوم
 
در قمار زندگی عاقبت ما باختیم
بسکه تکخال محبت بر زمین انداختیم
 
دییوونتم روانی
 
بوق نزن ژیان . . . . . . . . . . . . میخورمتا
 
داداش مرگ من یواش
 
دنبالم نیا اسیر میشی

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٢:٤۱ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۱٢/۱٠