لبخند بدون این که دهنده اش رو فقیر کنه ، گیرنده اش رو ثروتمند می کنه !
 
من به خود میبالم که در این عصر یخی 
دوستی دارم که دلش آیینه خورشید است . . .
 
بابام گفت : عشق کشکه
منم جواب دادم : زندگی هم آشه ، بدون کشک بی مزه می شه
 
چرا عاقل کند کاری که بعدا خود به خود گوید خودم کردم که لعنت بر خودم بادا بادا مبارک بادا ...
 
کاری که در برابر ماست هرگز به بزرگی نیرویی نیست که در پشت سر ماست ...
 
کاش می شد همچو آواز خوش یک دوره گرد
زندگی را بار دیگر ، دوره کرد
 
عشق مثل یه ساندویچه که دو نفر از دوطرف شروع به خوردن می کنن وقتی به هم می رسن که تموم شده
 
آنچه که هستی هدیه ی خداوند به توست
و آنچه که می شوی هدیه تو به خداوند است ، 
پس بی نظیر باشد .

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٢:٤٥ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۱٢/۱٠