خدا زمین را مدور آفرید تا به انسان بگوید همان لحظه ای که تصور می کنی به آخر دنیا رسیده ای، درست در نقطه آغاز هستی …
 
اسپانیایی ها می گن :
"عشق ساکت است اما اگر حرف بزند از هر صدایی بلندتر است "
ایتالیایی ها می گن :
"عشق یعنی ترس از دست دادن تو ! "
ایرانی ها می گن :
"عشق سوء تفاهمی است بین دو احمق که با یک ببخشید تمام می شود!!!
 
یه ستاره ۵ تا انتها داره. 
یه مربع ۴ تا انتها داره. یه مثلث ۳تا. 
یه خط ۲ تا. 
دلم می خواد دوستی من و تو مثل دایره باشه که هیچ انتهایی نداشته باشه !
 
وقتی از همه جا ناامید شدی برو رو کوه و فریاد بزن : آیا هنوز امیدی هست ؟؟؟ ..........
 اون موقع خواهی شنید : هست هست هست

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٢:٥٠ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۱٢/۱٠