سپاس و ستایش دانشگاه آزاد را ، که ترکش موجب بی مدرکی است و به کلاس اندرش مزید در به دری ، هر ترمی که آغاز می شود موجب پرداخت زر است و چون به پایان رسد مایه ضرر ، پس در هر سال دو ترم موجود و بر هر ترمی شهریه ای واجب ..... از جیب و جان که بر آید ...... کز عهده خرجش به در آید .
 
زندگی مثل دیکته می مونه  
که ما همیشه می نویسیم ... 
همیشه غلط می نویسیم ...
همیشه  پاک می کنیم ...
و دوباره می نویسیم ... 
و  دوباره
غافل از اینکه یه روز عزرائیل داد میزنه و میگه برگه ها بالا

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٢:٥٢ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۱٢/۱٠