این چه اخلاق بدیه که تو داری ؟
چرا هرچی که بر می داری رو دیگه نمی دی ؟
آخه نمی گی من دلم و لازم دارم ؟
 
 o
\|/ 
  / 


عمراً اگه لنگم و پیدا کنی !
 

کاشکی مانیتورت بودم همیشه رخ به رخت بودم ... 
کاشکی کیبوردت بودم همیشه در انگشتات بودم ... 
کاشکی هدفونت بودم همیشه در گوشت بودم ... 
کاشکی موست بودم همیشه تو مشتت بودم ... 
کاشکی پسوردت بودم همیشه توی فکرت بودم

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۳:٠٥ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۱٢/۱٠