نور دلیل تاریکی بود و سکوت دلیل خلوت ، تنها عشق بی دلیل بود که تو دلیل آن شدی !
 

I love my EYES when u look into them,
I love my NAME when u say it,
I love my HEART when u love it,
I love my LIFE when u are in it.

چشامو وقتی تو بهشون نگاه میکنی دوست دارم،
اسممو وقتی دوست دارم که تو صداش میکنی،
قلبمو وقتی دوست دارم که تو دوسش داشته باشی،
زندگیم رو وقتی دوست دارم که تو توش هستی.....

 
اگه بعد از 120 سال رفتی اون دنیا و خواستی  از پل صراط رد شی  و بهت گفتن : یکی هست که حلالت نکرده !
بدون اون منم که به این بهونه می خوام یه بار دیگه ببینمت !
 
چشم هایت وقتی دروغ می گویی زیبا تر می شوند 
اگر می خواهی زیباترین باشی همیشه به من بگو 
                  " دوستت دارم " 
 

If you live to be a hundred,
I want to live to be
a hundred minus one day,
so I never have to live
without you.
-- Winnie the Pooh

اگر می خوای صد سال زندگی کنی
من می خوام یه روز کمتر از صد سال زندگی کنم
چون من هرگز نمی تونم بدون تو زنده باشم.

 
هزار شاخه گل رز...
یه بقل پیچک سبز...
یه سبد سیب و انار...
میسپارمش به تو...
ببر سر 4راه بفروش...
سودش نصف نصف...!!!
 
 

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۳:٠٦ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۱٢/۱٠