ضد حال یعنی...

ضد حال یعنی: 1-روز کنکور خواب بمونی!!
2-سربازی بیفتی لب مرز
3-وقتی داری با یکی آشنا میشی (چت) و کار به شماره میرسه کارتت تموم شه
4-ضد حال یعنی با 75/9 افتادن
5-وقتی تو ماشین داری افه میای خاموش کنی.
6-ضد حال یعنی وقتی با دوست دختر دومت میری بیرون دوست دختر اولت رو ببینی با دوست پسر دومش!!

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۳:٠٠ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۳/٢٥

 

چطوری هلو؟.

.

.


دقت کردی چقدر فاصلۀ هلو و هالو کمه؟


شرکت پفیلا یه تعدادی فیل چ..سو نیازمند است !
هرچه سریعتر خودت رو معرفی کن !!!

وجدانن”
خدایی”
جون من
خداوکیلی
مردونه
چقدر خوشحال شدی بهت اس.ام.اس دادم


الهی فندق بشی ، سنجاب بشم گازت بگیرم !


کوتاه ترین فاصله برای دوست داشتن ، فقط یک لبخنده

ولی تو نیشتو ببند !

چون من بدون لبخند هم دوست دارم !


میدونی چرا به میز آرایشی زنا میگن میز توالت ؟ چون زنها تا وقتی جلوی اون می شینن تا نر…ینن تو صورت خودشون بلند نمیشن


اگر برای کسی ناز میکنی و نازت رو میخره
و اگر خیلی دوسش داری و نمیتونی بهش بگی
زود بهش بگو ! چون یکدفعه بهت میگه برو گمشو ضایع میشی


وقتی پیر میشی ، ممکنه موهاتو از دست بدی یا امکان داره
دندون هات خراب بشه و از دست بره ، ولی زیبائیت رو از دست نمیدی
چون آدم چیزی رو که نداره ، هیچوقت از دست نمیده !!!


همیشه مثل آفتابه قابل اعتماد باش !

که مردم همه چیزشان را به تو نشان دهند !!!

 

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٤:۱۳ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۱٢/۱٠