حرف های حساب از دیار شیراز


به بچه شیرازی میگن بزرگ شدی میخوای چکاره شی؟
میگه: "بازنشسته"


تفاوت را احساس کنید !!!
شاعر اصفهانی : بدنبالت میام هر جا که باشی
شاعر شیرازی: سر راهت نشینم تا بیایی


یه ضرب المثل شیرازی میگه "می اگر برخیزم، تو اگر برخیزی چه کسی بنشیند؟


یه شیرازی میره حموم به حمومیه میگه قربون دسات اون شامپوو رو بده ، بعد چند لحظه میگه اوو لیفووام بده ،حمومیه میگه بچهء شیرازی میگه ها عامو از لحجه شیرینم فهمیدی؟ میگه نه از ...!!!ابهانه های شیرازی:

حالو روز شنبه ای
حالو اول صبحی
حالو سر ظهری
حالو آخر شبی
حالو روز تعطیلی
حالو روز قتلی
حالو ماه رمضونی
حالو ماه محرمی
حالو تو ای گرموو
حالو تو ای سرموو
حالو ولش کن
حالو بیزو بری بعدمهمترین کلمه در دیکشنری شیرازی
wait :
صبرم بده
آمونم بده
دندون رو جیگر بِیذُو
... حالو وُیسو
عامو هولوم نَکو
حالو چه عجله ای هستیه شیرازی فلج میشه،یک هفته بعد میفهمهیه ضرب المثل قدیمی شیرازی میگه : چرا عاقل کند کارینارنگی میوه شیرازی هاست ..... نه نیاز به شستشو دارد و نه نیاز به چاقو ! خوشا به حال آن شیرازیهایی که بی*هسته*اش نصیبشان می*شود
/ 3 نظر / 26 بازدید
سارا

خیلی آدم باید بیشعور باشه که جوک قومیتی بذاره و در رواج نفاق بین قومیت ها به اسم طنز سهیم باشه

یبلیبلیبیب

تو که برای شیرازی ها جوک می سازی فکر می کنی سواد هم داری که که کنار عکست نوشتی فارغالتحصیل در فلان .....

مریم

مندر تهران درس خواندم در خوابگاه ما با معرفتترین بچه ها شیرازی بودن وبخاطر دوستاشون حاضر به هرجور فداکاری بودن خیلی هم مودب وفهمیده انها تنبل نیستند فهم بیشتری دارن وفقط برای چیزهای ارزشمند ومعنوی وقت میذارن