هر وقت یه سوسک تو دستشویی دیدی با دمپایی فورا" نکوب رو سرش بی توجه از بغلش رد شو این کارت از صدتا فحش ..... براش بدتره !! ***** تا حالا فکر کردی چقدر برای من ارزش داری ؟ دویست هزار تومن ! قیمت گوشیت همین حدوداست دیگه!!؟ ***** یه شب ستاره آرزو ها از آسمون اومد پایین گفت : یه آرزو بکن منم تو رو خواستم گفت نمیشه گفتم چرا ؟ گفت : ما تو جنس بنجل نیستیم ***** به یکی میگن چرا نمیری سر کار میگه سر کار برم که چی بشه؟ میگن سر کار بری پول در بیاری زن بگیری میگه زن بگیرم که چی بشه؟ میگن زن بگیری که بچه دار شی میگه بچه دار شم که چی بشه؟ میگن بچه دار شی که بزرگ شدن بچه هاتو ببینی میگه بزرگ شن که چی بشه؟ میگن بزرگ شن که تو پیر شدی عصای دستت باشن میگه عصای دست من شن که چی بشه؟ میگن عصای دستت باشن تا وقتی که بمیری میگه درست صحبت کن نفهم من هنوز جوونم میخوام برم سر کار زن بگیرم بچه دار شم بچه هام عصای دستم شن عجب آدمی هستیا... . یارو لنگ بوده با کشتی میره مسافرت ازش میپرسند سفر چطور بود ؟ میگه : نه بابا خیلی استرس داشتم ! همش میگفتن لنگرو بندازین تو آب !!!

/ 0 نظر / 4 بازدید