همیشه یادت باشه چیزی که امروز داری شاید آرزوی دیروزت بوده و بزرگترین آرزوی فردات. پس همیشه سعی کن قدر چیزی که امروز داری رو خوب بدونی !!!


I Want You

به جای دسته گلی که فردا بر قبرم نثار میکنی،امروز با شاخه گلی کوچک یادم کن ،به جای سیل اشکی که فردا بر مزارم میریزی ، امروز با تبسمی شادم کن، به جای ان متن های تسلیت گونه که فردا در روزنامه ها برایم مینویسی ، امروز با پیام کوچکی خوشحالم کن "من امروز به تو نیاز دارم ، نه فراد...........


عشق چیست؟؟؟؟

سه ثانیه نگاه،سهدقیقه خنده،سهساعت صفا،سهروز آشنایی،سههفته وفاداری،سهماه بیقراری،سهسال انتظار سی سال پشیمانی!!!!!!!!!!!!!!!!!!


فدات شم...

جیگرم! نفسم! عشقم! نازم! زندگیم!خشگلم!ماهم! فدات بشم!بمیرم برات الهی! خب دیگه بهتره از جلوی آینه برم کنار!!!


کاش...

کاش می دانستیم زندگی کوتاست کاش از ثانیه های زندگی لذت می بردیم کاش قلبی رو برای شکستن انتخاب نمی کردیم کاش همه را دوست داشتیم کاش معنی صداقت را ما هم می فهمیدیم کاش هیچ کودک فقیری دیگر خواب نان تازه وداغ را نمی دید کاش دلهایمان دریایی می شد کاش می فهمیدیم زندگی زیباست و لذت می بردیم تا نهایت کاش میدانستیم که ما نمی دانیم فردا برایمان چه اتفاقی می افتد کاش بهانه ای برای ناراحت کردن دلهای زخم خورده نبود


خدائیش قدیمیا یه چیزی حالیشون بوده!

آلبرت انیشتین میگه ؛ عشق مثله یه ساعت شنی می مونه ، همزمان که قلبت رو پر میکنه عقلت رو خالی میکنه.بزرگی گناه یا کوچکی قلب؟؟

هرگاه دیدی گناهی آنقدر بزرگه که نمیشه ببخشیش، بدون که اوون از کوچیکی قلبته نه از بزرگی گناه!!

یک قلب برای تو!!

یه قلب تو دنیا هست که فقط به خاطر تو می تپه.........آره.......... و مطمئن باش اون فقط قلب خودته نه کسی دیگه ای!!!!!!


وصیت نامه ی من:

اگر روزی مُردم تابوتم را سیاه کنید تا همه بدانند سیاه بخت بودم. بر روی سینه ام تکّه یخی بگزارید تا به جای معشوقم برایم گریه کند. چشمانم را باز بگزارید تا همه بدانند چشم انتظار معشوقم بودم.و آخرین خواسته ی من از شما اینکه دستانم را ببندید تا همه بدانند خواستم ولی نتوانستم.

/ 0 نظر / 2 بازدید