رکورد شکنی مجری تلویزیون ژاپن

i نوریو مینو ریکاوا ، مجری تلویزیونی ژاپن با طولانی ترین اجرای زنده تلویزیونی نام خود را در کتاب رکوردداران جهان به ثبت رساند.

به گزارش بی بی سی ، نوریو که به مونتامینو معروف است ،

در طول هفت روز هفته نزدیک به 22 ساعت برنامه دارد و در 11 برنامه ظاهر می شود.

از او علاوه بر این ، 5 ساعت برنامه ضبط شده هم پخش می شود.

او همچنین هر روز بعدازظهر در برنامه ای بهداشتی ، تماشاگران تلویزیونی را درباره شیوه بهتر زندگی ،

بهداشت و سایر مسائل راهنمایی می کند.

/ 0 نظر / 4 بازدید