دخترها تو زندگی شون جز شوهر چیزی نمی خوان!!! ولی به شوهر که رسیدن همه چی می خوان زن تو زندگیت مثل ویروسه!!! اگه وارد زندگیت بشه: 1. جیباتو Search می کنه! 2. پولاتو Delete می کنه! 3. خانوادتو Edit می کنه! 4. ارتباط با دوستاتو Cut می کنه! 5. دفترچه تلفن موبایلتو Scan می کنه! 6. خوشیاتو Cancel می کنه! 7. آخرش هم مخت Hang می کنه!!!

/ 0 نظر / 17 بازدید