یک کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در نطق انتخابا تیش گفت :

ما همه با هم برابریم . رنگ پوست معیار خوبی برای جدا کردن آدمها نیست .همه ما مثل هم هستیم

چه سفیدهای خوشگل. چه سیاه های بو گندو. چه زرد پوستهای کوتوله زردنبو .چه سرخپوست های وحشی .هیچ کدام با هم فرق ندارند ! ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــ

خلبان رو به مسافران کرد و گفت :آیا شنیده اید که میگویند پاریس را ببین و بمیر ؟

یکی از مسافران گفت : بله .

خلبان گفت : بسیار خوب پاریس زیر پای شماست . خوب تماشا کنید .چون موتورهای هواپیما نقص فنی پیدا کرده است .

--------------------------------------------------------------------------------

/ 0 نظر / 2 بازدید