آداب زندگی به زبان رایانه ای


1- درزندگی ومعاشرت با دیگران،نرم افزار باشیم نه سخت افزار.
2- برای پسوند فایل زندگی اجتماعی وخانوادگی از سه کاراکتر "ع" "ش" "ق" استفاده کنیم.
3- هیچ گاه قفل سی دی قلب مردم را نشکنیم که (تا توانی دلی بدست آور – دل شکتن هنر نمی باشد .)
4- چنانچه در کاری شکست خوردیم آن را SHUT DOWNنکنیم بلکه آن را RESTARTکنیم.
5- برای مانیتور زندگی مان بک گراند ( BACKGROUND) سبز یا آبی را درنظر بگیریم نه سیاه یا دود ی را.
6- برای سیستم قلبمان از مانیتور تخت وصاف(FLAT)استفاده کنیم.
7- روی کلیدهای عیب کیبورد خودمان انگشت بگذاریم نه روی کلیدهای عیب کیبورد دیگران.
8- برای فایل های اسرار زندگی مان پسورد PASSWORD) ) بگذاریم وآنها را مخفی (HIDDEN)کنیم.
9- همواره پیش ازسخن گفتن ،سی پی یو فکرمان را به کار بیندازیم .
10- برصفحه مشکلات مردم ، کلید f1باشیم و آنان را کمک وراهنمایی (Help)کنیم .
11- اگر شخصیت ما ژله ای نیست وبزرگ ووالاست ، این نوع شخصیتما نباید حتی به خود ما اجازه دهد که با هر کسی چت (Chat)کنیم وهرکسی نیزبا ماچت کند.
12 – برای باغ زندگی مردم ، ویندوز باشیم نه داس
13 – یک معادله ریاضی –رایانه ای به ما می گوید : "" تا به فکر ساپورت دیگران نباشیم ، دیگران به فکر ساپورت ما نخواهند بود ""
14 – اگر بدی و کم لطفی دیدیم آن را (Save) نکنیم ، بلکه آنرا (Delete)وحتی از ریسایکل بین (Recyclebin)قلبمان کاملا محو کنیم .
15 –به دیگران اجازه ندهیم در سی دی رام زندگی مان هرنوع سی دی را که بخواهند قرار دهند.
16 – خانه ودفتر کارمان به روی مردم نیازمند (Open)باشد .
17- برای حل اختلاف زناشویی روی گزینه گذشت وایثار دابل کلیک (Doble click)کنیم .
18- تا حرف کسی تمام نشده اسپیکر (Speaker )خود را روشن نکنیم .
19- در آمدمان رادراول ماه پارتیشن بندی کنیم تادر آخر ماه کم نیاوریم.
20- برای رفع گرفتاریهای مردم ،اتوران (Autorun)FHADL .,
21 – همان گونه که دیگران سایت گوگل را طراحی کرده اند ،مانیز سایت ( گو- گل ) رابرای مردم طراحی کنیم تادر ارتباطات خود بادیگران ،گل بگویند و گل بشنوند.
22- در سایت زندگی شخصی مان یک روم(Room)به نام مشکل گشا (Moskelgosha)بسازیم تا دیگران با ما چت (Chat) کنند.
23- هنگام مشاهده خوبی ها ونیکی ها دیگران ،بلافاصله کلید پرینت اسکرین (Print Screen) را بزنیم واز آنه تصویر بگیریم.
24- در زمان ناتوانی ودر ماندگی وتاریکی زندگی دیگران ، کلید (Power) برای آنان باشیم .
25- نگذاریم هر کسی در روم (Room)زندگی مان چت نماید . در این صورت او را اینگور (Ignore) کنیم.
26- چشمهایمان رابه روی عیب های مردم (Close) کنیم.
27- گاه وبی گاه کامپیوتر زندگی ما هنگ (Hang) می کند که باید آن را با فکر ومشورت وبرنامه ریزی ری استارت (Restart) نماییم.
28برای کپی گرفتن از دیسکت زندگی دیگران ، نخست ان را ویروس یابی وسپس ویروس کشی کنیم.
29- مواظب باشیم که رایانه زندگی زناشویی مان ویروس غرورولجبازی به خود نگیرد . در این صورت ممکن است هیچ آنتی ویروسی نتواند آنرا از بین ببرد .
30- اگر برای شخصیت وتصمیم گیری های خویش ارزش واحترام قائل هستیم ، خودمان یکی از Game کامپیوتر زندگی دیگرانم نباشیم .
31- فایل های مهم زندگی خود را گاه به گاه اسکن (Scan) کنیم تا اگر به ویروسی آلوده شده باشند سریعا مشخص شود .
32- در حروفچینی کتاب زندگی ، از شیوه "" راست چین"" استفاده کنیم نه ازشیوه "" چپ چین "
33- برای برنامه زندگی اجتماعی وبه ویژه زندگی خانوادگی ، همیشه ورژن های جدید وسازگار را معرفی کنیم .
34- پیش از پرینت گرفتن از سخنانمان ، پیش نمایش چاپ (Print Prevew) آن را مشاهده کنیم .
35- در تجارت و کارهای مالی واقتصادی ، سرمایه ها ودارایی هاخود را در یک درایو (Drive) نریزیم .بلکه آنها را در درایوهای گوناگون پخشکنیم تا اگر به فرمت (Format) یک درایو مجبور شدیم ، درایو های دیگرمحفوظ داشته باشیم.
36- اگر روزی رایانه زندگی ما با همسر مان هنگ کرد ، سه کلید کنترل اعصاب ، الت انصاف ودلیت عصبانیت را بزنیم.
37- مکان نمای ارتباطاتما با آدم ها ی ناباب وناجنس به صورت فلش نباشد ، بلکه به صورت ولش باشد.
38- هارد مغز خودمان رااز برنامه های غیر مفید پرنکنیم تا فضا را برای نصب برنامه های مفید تنگ ننماییم .
39- برای اینکه از دیدن مانیتور زندگی بیش تر لذت ببریم کارت گرافیک بالا را برای آن تهیه کنیم.
40- اگر در مانیتور رایانه ما باید دارای رنگ های متنوع ومتعدد باشد ولی مانیتور ماباید یک رنگ باشد.
41- دبرای رایانه زندگی دیگران نم افزارهایی معرفی کنیم که حد اکثر هماهنگی را با سخت افزارهای موجود شان داشته باشند.
42- در خطاطی کامپیوتری از برنامه کلک هم می توانیم استفاده کنیم اما در خطاطی زندگی از برنامه کلک نباید لستفاده کرد.
43- بکوشیم خوش اخلاقی رابه جای اینکه در رم (Ram) وحافظهموقت داشته باشیم در رام (Rom) وحافظه پایدار داشته باشیم تا در هنگامآغاز Start) ) ارتباط با دیگران آن را به کار گیریم .
44- اگر می خواهیم در زندگی خویش موفق وخوشبخت باشیم بایدخودمان زیر منوهای ( Programs) را دقیقا تنظیم کنیم ونیاید بگذاریم کهدیگران برای ما این کار را انجام دهند ، اگر چه می توانیم در این زمینه باآنان مشورت نماییم.
45 – کتاب زندگی را با برنامه "" زرنگاه "" حروفچینی نماییم ودر حروف چینی آن را سیاه نکنیم .
46- در کیس (Case) مستکبران وزورمندان "" سی دی رام "" نباشیم ، بلکه "" سی دی نا آرام" " باشیم .
47- قانون کپی رایت زندگی اجتماعی به ما اجازه نمی دهد که سی دی بدیها وعیب ها دیگران را رایت کنیم.
48- در طراحی کتاب زندگی از بنام فتوشاد وفری خند وکرل مزاحم نیز استفاده کنیم .
49- در سایت زندگی همیشه لینک محبت (Mahabbat) داشته باشیم وهیچ گاه برای این سایت ♠♠♠♠♠ نگذاریم.
50- اهل خالی بندی نباشیم وبرای دیگران این همه کلاس نگذاریم وپرستیژمدارانه رفتارو برخورد نکنیم. می گویند شخصی به نصب دروپنجره منازل ومغازه ها اشتغال داشت یکی از او پرسید که به چه کاری مشغولهستی ؟ آن شخص یقه خود رادرست کرد وبادی در غبغب انداخت وپرستیژمدارانه پاسخ داد : "" ویندوز نصب می کنم " .

/ 0 نظر / 4 بازدید