بابا، سیاست یعنی چی؟


یک روز یک پسر کوچولو که می خواست انشاء بنویسه از پدرش می پرسه: پدر جان ! لطفا برای من بگین سیاست یعنی چی !؟


پدرش فکر می کنه و می گه : بهترین راه اینه که من برای تو یک مثال در موردخانواده خودمون بزنم که تو متوجه سیاست بشی .. من حکومت هستم، چون همه چیزرو در خونه من تعیین می کنم. مامانت جامعه هست، چون کارهای خونه رو اوناداره می کنه. کلفت مون ملت فقیر و پا برهنه هست، چون از صبح تا شب کار میکنه و هیچی نداره. تو روشنفکری چون داری درس می خونی و پسر فهمیده ای هستی. داداش کوچیکت هم که دو سالش هست، نسل آینده است. امیدوارم متوجه شده باشی که منظورم چی هست و فردا بتونی در این مورد بیشتر فکر کنی.


پسر کوچولو نصف شب با صدای برادر کوچیکش از خواب می پره. می‌ره به اتاق برادرکوچیکش و می بینه زیرش رو کثیف کرده و داره توی خرابی خودش دست و پا میزنه. می ره توی اتاق خواب پدر و مادرش و می بینه پدرش توی تخت نیست ومادرش به خواب عمیقی فرو رفته و هر کار می کنه مادرش از خواب بیدار نمیشه... می ره تو اتاق کلفت شون که اون رو بیدار کنه، می بینه باباش توی تختکلفت شون خوابیده و.......؟؟ . می ره و سر جاش می خوابه و فردا صبح ازخواب بیدار می شه.


فردا صبح باباش ازش می پرسه: پسرم! فهمیدی سیاست چیست؟ پسر می گه: بله پدر، دیشب فهمیدم که سیاست چی هست. سیاست یعنی اینکه حکومت، ترتیب ملت فقیر و پا برهنه رو می ده، در حالی که جامعه به خواب عمیقی فرو رفته و روشنفکر هر کاری می کنه نمی تونه جامعه رو بیدار کنه، درحالی که نسل آینده داره توی گه خودش دست و پامیزنه..

/ 0 نظر / 19 بازدید