بیوک آقا پدرش دچار سوختگی شد و مجبور شد مغازه رو تعطیل کنه و از پدرش پرستاری کنه. پشت در مغازه نوشت: به علت پدر سوختگی مغازه یک هفته تعطیل است!!!! ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــ

یه جوجه میره پارتی.وقتی بر میگرده میگه:جیکس جیکس!!! ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ

یه روز یه سوسکه میخواسته خودکشی کنه میره میخوابه بغل دمپایی!!! ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ

عروسه میره گل بچینه شهرداری میگیرتش. ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ

اصفهونیه پیتزا میخوره معدش تعجب میکنه! ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ

یه جوراب راه میرفته میگه "عمرا اگه لنگم و پیدا کنین

/ 0 نظر / 2 بازدید