اگه سربزیر و متفکر و توی خودش باشه، میگن: افسردگی داره، روانیه،
سیماش
قاطیه!

اگه بگو و بخند و شاد و شنگول باشه، میگن: جلفه، دلقکه،
هجوه
!

اگه چاق و اضافه وزن داشته باشه، میگن: شکموئه، پرخوره، مال مفت
تور
کرده!

اگه لاغر و جمع و جور و میزون باشه، میگن: کنسه، نخوره، حمال
وارثه
!

اگه از حقش دفاع کنه و زیر بار زور نره، میگن: جنجالیه، با همه دعوا داره،
خروس
جنگیه!

اگه از حقش بگذره و گذشت کنه، میگن: بی عرضه س، حیف نون و دست و
پا
چلفتیه!

اگه اهل تحقیقات و کتاب باشه، میگن: اینو، واسه ما شده آقای
مطالعه
!

اگه با عیالات متحده ش مشکلی نداشته باشه، میگن: زن ذلیله، زن نگرفته،
شوهر
کرده!

اگه مرد سالار و حرف، حرف خودش باشه، میگن: انگار کلفت
آورده
!

اگه دست به جیبش خوب باشه و به مردم کمک کنه، میگن: پول پارو میکنه، اهل زد
و
بنده!

اگه اهل بریز و بپاش و ولخرجی نباشه، میگن: پولهاشو انبار میکنه، جون به عزرائیلنمیده!

اگه زبون باز و متملق و چاخان باشه، میگن: معاشرتیه، فوق العادس،

دوست
داشتنیه!

اگه راست و درست و بی کلک باشه، میگن: هیچی نمیشه، به درد لای
جرز
میخوره!

 

وبالاخره اگه هر روز ایمیل میزنه نمیگن؛ مارو دوست داره همیشه به یادمون
هست! میگن
:بیکاره، معلوم نیست کی کار میکنه   !!!!!!

/ 2 نظر / 42 بازدید
hanie

سلام وب یه تکووووووووووووونه اساسی خورده بیا نظرتو بگوووووووووووووو[نیشخند]

رضا

قشنگ بود آتیش