مردم جهان وقت خودراچگونه می گذرانند
حالا به این مسئله فکر کردید که ملل مختلف جهان اوقات خود را چگونه میگذراند ؟

حالا برای شوخی هم که شده برنامه روزانه ملل مختلف رو با هم مرور کنیم .

برنامه روزانه ملتهای مختلف به شرح زیر اعلام می شود :

آمریکا
8 ساعت کار
8 ساعت استراحت
2 ساعت ماندن در ترافیک
2 ساعت تفریح ناسالم
2 ساعت تماشای تلویزیون
2 ساعت کار با اینترنت

فرانسه
8 ساعت کار
6 ساعت استراحت
2 ساعت قدم زدن در خیابان
4 ساعت کتاب خواندن
2 ساعت حرف زدن علیه تلویزیون
2 ساعت خندیدن

ایتالیا
4 ساعت کار
8 ساعت خواب
4 ساعت غذا خوردن
6 ساعت حرف زدن
2 ساعت خیابان گردی

آلمان
8 ساعت کار
8 ساعت خواب
2 ساعت اضافه کار
2 ساعت تماشای مسابقات تلویزِیونی
2 ساعت مطالعه
2 ساعت فکر کردن به خودکشی

کوبا
8 ساعت کار
8 ساعت تفریح
4 ساعت خواب
4 ساعت گوش کردن به سخنرانی کاسترو

عربستان سعودی
8 ساعت تفریح همراه با کار
6 ساعت تفریح همراه با خرید در خیابان
10 ساعت خواب

مصر
4 ساعت کار
8 ساعت خواب
8 ساعت کشیدن قلیان
2 ساعت گوش کردن به ام کلثوم
2 ساعت حرف زدن در مورد گذشته

هندوستان
8 ساعت جستجوی کار
6 ساعت خواب
6 ساعت تماشای فیلم
2 ساعت جستجو برای محل خواب
2 ساعت برای رد شدن از خیابان

پاکستان
4 ساعت کار غیر مجاز
8 ساعت خواب در حین کودتا
8 ساعت اعتراض علیه کودتا
4 ساعت فرا ر از دست پلیس

ایران
8 ساعت خواب
8 ساعت استراحت
2 ساعت حرکت در ترافیک
1 ساعت کار
3 ساعت بحث در مورد گذران اوقات فراغت
2 ساعت بحث در مورد فلسفه و سیاست

/ 0 نظر / 2 بازدید