پسر غضنفر رتبه اول کنکور رو میاره بهش میگن چه کار کردی؟
میگه روزی 25 ساعت درس می خوندم!
میگن مگه میشه؟
میگه آره: صبح یک ساعت زود تر بیدار می شدم!!!
جامی در محفلی این شعر را می خواند:
بس که در جان فگار و چشم بیدارم توئی
هر که پیدا میشود از دور پندارم توئی
یکی گفت اگر خری پیدا شود چی ؟ جامی گفت باز پندارم توئی !!
یه روز یه نامزد انتخاباتی داشت سخنرانی می کرد...
می گفت: ما در دولت جدید با سوسیالیسم، کمونیسم، فاشیسم و ... مبارزه خواهیم کرد!
یه پیرمرده پا میشه میگه: بابا پس تکلیف رماتیسم چی میشه؟!!!

ازغضنفر می پرسن :چراباپاغذادرست میکنى؟
گفت:آخه دست پختم
خوب نیست...............................................................................................................

دلداری غضنفر به عیالش:
مهم نیست که قشنگ نیستی ! قشنگ اینه که مهم نیستی
/ 1 نظر / 2 بازدید
رضا

سلام من رضا هستم. خوشحال میشم که با شما تبدل لینک کنم http://nabipour.persianblog.ir