چرا داد میزنی؟؟!!

دیروز که فریاد زدی دوستت دارم،گفتم نمیشنوم لطفاً بلندتر!!!!!!!!! امروز که به ارومی گفتی دیگر دوستت ندارم، گفتم هیس چرا داد میزنی؟

ریاضی دان عاشق!!

عزیزم! نمی دانم تورا چه بنامم؛ ایکس یا ایگرگ! اما همین قدر میدانم که کسینوس زاویه ی چشمانت با کسینوس زاویه ی لبانت بربر است. همانطور که دوکمان ابروانت را در قلبم وارد کردی، برای انتقام از تو جذر خواهم گرفت. تو گفتی که عاشقی همیشه از راه دوضلع و زاویه ی بین حاصل میشود، اما این را بدان که قاضی این قضیه کسی نیست جز فیثاغورث!!
اگر بتوانم دوباره تو را پیدا کنم، از راه ُ ُمعادله ی دو مجهولی باهم کنار خوهیم آمد و از راه اتحاد مزدوج باهم ازدواج خواهیم کرد. واگر بخواهی از دست من فرار کنی و از زندگی من بگریزی، بالاخره روزی تورا زیر رادیکال عشق ملاقات خواهم کرد. و بوسه ای از کنج لبانت با زاویه ای 90 درجه خواهم گرفت!!


کاش...

کاش میشد هیچ کس تنها نبود کاش میشد دیدنت رویا نبود من دعا کردم برایبازگشت دستهای تو ولی بالا نبود گفته بودی که فردا میرسی کاش روز دیدنت فردا نبود(امروز بود!)

خسته...

خسته ام ...! خسته نبودنت ...! خسته از روزهایی که بی تو شب میشود و شبهایی که باز هم بی تو میگذرد تا که طلوعی و غروبی دیگر بیایند و باز هم گذر زمانها که بی تو میگذرد ...! میگذرد ...! میگذرد و باز هم میگذرد ...!


عشق...

به همه عشق بورز به تعداد کمی اعتماد کن و به هیچ کس بدی نکن. زندگی 3 بار بهت دروغمیگه ......... 1 - وقتی به دنیات میاره ........ 2 - وقتی عاشقت میکنه .......... 3- وقتی زندگیت رو ازت میگیره تا بهت بگه همش خوابی بود و بس!!


دوست داشتن...

پاییز را دوست دارم چونفصل غم است غم را دوست دارم چون گریه دل است دل را دوست دارم چون عشق را به منآموخت عشق را دوست دارم چون تو را دوست دارم چون تو را دوست دارم!!

شمشیر...

میگن شمشیر تیز همه چیز رو دوتا میکنه. بنازم شمشیر عشق رو که 2 تا رو یکی میکنه!!


قدرت تفکر...

شاید مهم ترین برتری دانش آموزان ریاضی «قدرت تفکر»ی است که آنها دارند و یا برایشان ایجاد می شود. این قدرت تفکر که بعضی از آن با عنوان قدرت حل مسئله یاد می کنند در واقع نوعی خلاقیت و قدرت ابداع و اختراع است. اختراع فقط ساخت یک وسیله ی جدید نیست بلکه مثلا نوشتن یک برنامه ی نرم افزاری یا طراحی یک صفحه ی وب یا حتی حل یک معادله ی مثلثاتی از راههای متفاوت که در کتاب درسی بیان نشده است و ... .
/ 0 نظر / 4 بازدید