اشتباهی خونه یه خانم پیری رو گرفتم ، اومدم معذرت خواهی کنم هی میگفت علی جان تویی ، هی میگفتم ببخشید مادر اشتباه گرفتم ، باز میگفت رضا جان تویی مادر ،

میگفتم نه مادر جان اشتباه شده ببخشید ،

اسم سوم رو که گفت دلم شکست،

گفتم آره مادر جون ، زنگ زدم احوالتون رو بپرسم .

اونقدر ذوق کرد که چشام خیس شد . :(( @@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@

جهان سوم جائیست که مردم، خانه روبه آفتاب را گرانترمی خرند و بعد با هفت لایه پرده تمام پنجره ها را می پوشانند!

دیوارهای دانشگاه را بلندتر از دیوارهای زندان ساخته بودند، حق داشتند! نگهبانی از فکرها خیلی دشوارتر از نگهبانی از جرم است

@@@@@@@@@@@@@

جهان سوم جایی است که مردم برای فرار از آن تن به درس خواندن می*دهند

@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@

ای کسانی که ایمان آورده اید! کاری به کار کسانی که ایمان نیاورده اند نداشته باشید!

@@@@@@@@@@@@@

امروز خم شدم و در گوش بچه ای که مُرده به دنیا آمد آرام گفتم

« چیزی را از دست ندادی.....

@@@@@@@@@@@@@

قلمی از قلمدان قاضی افتاد. شخصی که آنجا حضور داشت گفت ... : جناب قاضی کلنگ خود را بردارید. قاضی خشمگین پاسخ داد: مردک این قلم است نه کلنگ. تو هنوز کلنگ و قلم را از هم باز نشناسی؟ مرد گفت: هر چه هست باشد، تو خانه مرا با آن ویران کردی @@@@@@@@@@@@@

در یک مهمانی دو نفر کنار هم نشسته بودند و یک کلمه هم با هم حرف نزدند. بعد از دو ساعت یکی از آنها به دیگری گفت : پیشنهاد می کنم حالا در مورد موضوع دیگری سکوت کنیم !!!

@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@

همیشه برای خودکشی زود است…صبر کنید…شاهد اوضاع بدتر هم خواهید بود.

@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@

به نظر من تلویزیون جدا باعث افزایش سطح سواد آدم می شود . مثلا خود من هربار که در خانه تلویزیون روشن می شود ، به اتاق می روم و در را می بندم و یک کتاب حسابی می خوانم.

@@@@@@@@@@@@

جهان سوم جاییست که «گاوهایشان» مقدسند؛ و «مقدسینشان» گاوند. و «بت*هایشان»، خود زمانی «بت*شکن» بوده*اند

@@@@@@@@@@@@

بعد از یک عمر، بالاخره نفهمیدم که هنگام روبوسی باید دو بار صورت طرف مقابل رو ببوسم یا سه بار، تا هر دو نفر ضایع نشیم!

@@@@@@@@@@@@

ای خدا تو که نمیخواستی آدم سیب بخورد، درختش را چرا کاشته بودی؟

@@@@@@@@@@@@

--------------------------------------------------------------------------------

/ 0 نظر / 16 بازدید