# سانسور_شعرهای_کودکی_ما
اتل، متل، توتوله / گاو حسن چهجوره؟نه شیر داره نه پستونشیرشو بردن هندستونیک زن کردی بستوناسمشو بزار عمقزی / دور ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 38 بازدید