خواستگاری به لهجه مشهدی

خواستگار: مِلاک های شما بِرِیـِ یه ازدواج چیه!؟دختر خانم گرامی: بری مو همی تفاهم خیلی مهمه!خواستگار: تفاهم که ها! دِگِه؟دختر خانم گرامی: مهم تفاهمه و یه دِنِه خانه! خواستگار: خب ها! دِگِه چی!؟دختر خانم گرامی: مهم تفاهمه و یه دِنِه خانه و یه باغ تو طرقبه!!خواستگار: و دِگِه چه مِلاک هایی دِرِن؟!دختر خانم گرامی: خب همو تفاهم و یه دِنِه خانه و یَک ماشین مدل بالا هم خوبه خب!خواستگار: و دِگِه!؟دختر خانم گرامی: خب تفاهم و خانه و ماشین رو گفتُم. یه عالمه هم پول دِشتهِ بِشی بَد نیست!خواستگار: دِگِه امری نِدِرِن!؟دختر خانم گرامی: چرا! چرا! ها! نِماخوام که شما هم زیاد به زحمت بیُفتِن و روتان فشار بیه! "تفاهم" رو هم فراهم نکردِن اشکال نِدِره

/ 5 نظر / 24 بازدید
نگار

خیلی باحال بودددددد

هانیه

بینمک!!!!!!!!!

دوست تربتی

خیله گه بو حال بود یره از کوجه شما لهجه ی مشدی به لدند ؟ ممنونه م ها

اسکار

عزیزم_خیلی بامزه بود_مرسی

بهنام

قشنگ و زیبا بود عزیز.........از مشهدی؟